جزوه‌های اعصاب

سلام؛

می‌تونید جزوه‌های اعصاب نظری رو از ادامه‌ی این نوشته دانلود کنید:

رویکرد به بیماریهای نورولوژیک (دکتر معتمد)
کما (دکتر حقی)
استروک ایسکمیک (دکتر زمانی)
بیماری ام اس (دکتر مقدسی)
*استروک هموراژیک (دکتتر مهرپور)
بیماریهای عضله (دکتر روحانی)
بیماریهای نورون حرکتی (دکتر روحانی)
*اپیلپسی (دکتر زمانی)
سردرد (دکتر معتمد)
سرگیجه (دکتر محبی)
*اختلالات مخچه (دکتر شهیدی)
نوروپاتیها (دکتر حقی)
دمانس (دکتر روحانی)
اختالالت CSF (دکترمهرپور)
اختالالت حرکتی (دکترشهیدی)

از همه‌ی افرادی که تو نوشتن جزوه‌ها همکاری کردن، به ویژه از مصطفی فرج‌پور، بسیار متشکرم.

(سه جلسه‌ی باقی‌مونده تا شنبه ۱۷ خرداد به همین نوشته اضافه خواهند شد.)